IBC nádrž

Máte-li IBC nádrž, zůstanete v terénu v KLIDU A BEZPEČÍ.

TANKOVÁNÍ Z IBC NÁDRŽE JE HRAČKA a veškerý výdej se zapíše, takže Vám NIC NEUNIKNE!

HLAVNÍ VÝHODY VÝDEJNÍHO SYSTÉMU FUELBOX

IBC nádrž

Snadné a bezpečné ovládání

Výdejní zařízení Fuelbox je opatřeno podsvětleným LCD displejem s informacemi o tankování (identifikace osoby a stroje, datum, čas, natankovaný objem). Možnost průběžné kontroly hladiny v zásobníku či ve více zásobnících jsou-li vybaveny sondou CAP5. Možnost kontroly otevření vík zásobníků. Možnost kontroly prosaků. Možnost kontroly polohy zásobníku.

IBC nádrž

 Výdej pod kontrolou online

Výdejní zařízení Fuelbox je vybaveno GSM modulem pro dálkový přenos údajů do webové aplikace RMC. Fuelbox kontroluje příjem nafty do zásobníku a výdeji nafty do nádrže vozidla či stroje.

IBC nádrž

Identifikace a párování výdeje s příjmem

Evidence a identifikace osob, vozidel a strojů probíhá pomocí číselné klávesnice nebo pomocí RFID čipů. Výdej se automaticky páruje po natankování s příjmem do nádrže vozidla či stroje, jsou-li vozidlo či stroj vybaveny měřením hladiny v nádrži sondou CAP5.

FUELBOX

GPS sledování vozidel automaticky natahuje tankované objemy ze zařízení Fuelbox.

Představuje moderní a úsporné řešení pro neveřejný výdej nafty u malých a středně velkých společností do max. počtu 500 vozidel či strojů.

 Jedná se o výdejní zařízení, které je instalováno na výdejní stojan (případně na zásobník).

Výdejní zařízení Fuelbox má celou řadu funkcí, které byly navrhnuty na základě dlouholetých zkušeností s hospodárným provozem PHM v podnicích.